Eigersund StartSiden Hjem
Vis liste over alle byer
Søk
BilderButikkNyheterSpillVæretWebmailOm EigersundUtdanningEigersund StartSiden - Utdanning

BI HandelshøyskolenMere info
http://www.bi.no
Handelshøyskolen BI dekker en betydelig del av behovet for utdanning innen det økonomisk –administrative fagområdet i Norge, og er en av Europas største handelshøyskoler med 19 900 studenter. Studietilbudet spenner fra bachelorstudier via masterprogrammer til doktorgradsutdanning. BIs studietilbud tilbys gjennom et omfattende nettverk av 14 BI høyskoler fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. BI har også virksomhet i Kina og Litauen. BI har egne nisjeskoler innen markedsføring, varehandel, bank- og forsikring og shipping. BI skal være en vekstkraft for innovasjon og verdiskaping når BI samler store deler av sin virksomhet i nytt hovedkvarter i Nydalen fra august 2005. BI har et av Europas største vitenskapelige miljøer innen økonomi, ledelse og markedsføring, og hovedtyngden av BIs 365 vitenskapelige ansatte vil ha tilholdssted i Nydalen. Samlokaliseringen vil bidra til at visjonen om å være ”en ledende handelshøyskole i Europa med livslang læring som grunntanke” kan oppfylles.


EigersundskolenMere info
http://www.eigersundskolen.no/


Gruble.netMere info
http://www.gruble.net/
Gruble.net er utviklet av Øysten Emanuelsen og Stig Hamstad. Vi er begge utdannet som lærere og jobber i Modum kommune (Buskerud). De aller fleste oppgavene du finner på Gruble.net er laget av Stig Hamstad. Kildene som er brukt er forskjellige leksika, skolebøker og andre oppslagsverk. Oppgavene er laget fra bunnen av og er ikke kjøpt inn eller kopierte fra andre nettsteder. Kartene på geografisidene er for eksempel tegnet for hånd. Nettstedet er gratis å bruke, og du får tilgang uten brukernavn og passord. Tanken bak nettstedet er å tilby oppgaver som krever minimale forberedelser, har lav brukerterskel, er lett å forstå, morsom å bruke og gir stor læringseffekt. For å bruke nettstedet, er det påkrevd at Flashplayer 7 (eller nyere) er installert på maskinen du bruker. De fleste av oppgavene er interaktive og må løses ved hjelp av mus og tastatur. Det kan, i forbindelse med enkelte av oppgavene, være lurt å ha oppslagsverk, som for eksempel leksikon og atlas, i bakhånd. Mange slike ressurser finnes på nettet, men glem ikke at gode "gammeldagse" bøker også er ypperlige til slikt bruk.


LånekassenMere info
http://www.lanekassen.no/
Utdanningsstøtten gjennom Lånekassen skal medvirke til å fjerne ulikhet og fremme likestilling slik at utdanning kan skje uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn og økonomiske eller sosiale situasjon at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft


Matematikk.netMere info
http://www.matematikk.net/
Siden er laget for elever i ungdomsskolen og videregående skole og tenkt brukt av: * Elever * Studenter * Lærere * Foreldre Har du forslag til endringer? Konstruktiv kritikk? Eller er det noe du savner? Da vil vi gjerne høre fra deg. Vi tar ikke økonomisk ansvar for eventuelle feil på disse sider, eller konsekvenser av eventuelle feil.


Matematikk.orgMere info
http://www.matematikk.org/
Tanken bak... Vårt mål er å være førstevalget på Internett innen matematikkformidling. Vi ønsker å bidra til at stadig flere skal få en opplevelse av at matematikk er et spennende og nyttig fag. * Inspirasjonssenter for matematikklærere * Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever * Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen * Et nettsted fylt av levende matematikk for alle Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis! Prosjektet har egen prosjektleder ansatt i 100% stilling og prosjektmedarbeider i deltidsstilling. Prosjektledelsen er lokalisert ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo.


NKI FjernundervisningMere info
http://www.nki.no
Fjernundervisning er utrolig fleksibel du kan starte hver dag, hele året gjennomfør i ditt eget tempo studer hjemme, på reise, ferie, jobb - kort sagt: der du er, når du har tid de fleste studiene er godkjent for lån/stipend i Lånekassen du har tett dialog/oppfølging av dyktige lærere velg gjennomføring via brev eller Internett


NKS FjernundervisningMere info
http://www.nks.no/
NKS driver fjernundervisning og tilbyr sine studenter både etter- og videreutdanning. For voksne mennesker som har lyst til å utvikle seg og kombinere studier med jobb, familieliv og venner er nettstudier hos NKS den ideelle løsningen. NKS er en moderne skole med fokus på å tilrettelegge studier for hver enkelt student slik at studenten selv kan bestemme når og hvor de vil studere. Hos oss er det studiestart hver dag hele året. NKS er en av skolene i Campus Kristiania.


Skole hjelpernMere info
http://www.skole.no/
Skole hjelpern


SkoletorgetMere info
http://www.skoletorget.no/
Om Skoletorget Lærestoff og samtale Skoletorget er et nettsted for hele grunnskolen som tilbyr lærestoff i de seks basisfagene: norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag. Alt lærestoff på Skoletorget ledsages av filosofiske spørsmål. Disse spørsmålene egner seg både som tankevekkere for elevene og som utgangspunkt for kritiske og undersøkende samtaler i klassen. De filosofiske spørsmålene hjelper elevene til å bearbeide lærestoffet og sette kunnskapen inn i nye sammenhenger. Ved å samtale rundt de filosofiske spørsmålene skjerpes elevenes kritiske sans og de blir flinkere til å formulere seg, resonnere og kommunisere. De blir også vant til å lytte til andre før de gjør seg opp sin egen mening. Les mer om den filosofiske samtalen Hva inneholder Skoletorget? * informative og kvalitetssikrede fagtekster * ideer til filosofiske samtaler i klassen * faglige oppgaver * klasseromsaktiviteter * litteraturreferanser * Internettressurser Alt lærestoff er utviklet i samsvar med L97, og alle tekster og undervisningsopplegg foreligger i utskriftsvennlig PDF-format. For å lese PDF-filer, trenger du gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.


Utdanning.noMere info
http://www.utdanning.no
Utdanning.no er en portal som samler nettressurser om utdanning i Norge. Portalen er etablert av Utdannings- og forskningsdepartementet og inngår som en del av Nasjonalt Læringsnett.


UtdanningsdirektoratetMere info
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
Ansatte og oppgaver fra Læringssenteret og Sentraladministrasjonen i det statlige spesialpedagogiske støttesystemet (Statped) ble overført til direktoratet, i tillegg til enkelte forvaltningsoppgaver og ansatte fra UFD. Utdanningsdirektoratet er et viktig virkemiddel i den nasjonale utdanningspolitikken. Hovedoppgaven er å utvikle og sikre elevenes og lærlingenes rettigheter til en grunnopplæring av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes behov. Utdanningsdirektoratets viktigste virkemidler er kunnskap, lover, forskrifter, læreplaner, utviklingstiltak og dokumentasjon. Direktoratet skal legge rammer, gi handlingsrom og støtte opp under den læring som foregår daglig i de mange tusen læresteder. Utdanningsdirektoratet er UFDs utøvende organ. Direktoratet skal følge opp Stortingets, Regjeringens og UFDs beslutninger. Utdanningsdirektoratet skal dokumentere tilstanden i norsk grunnopplæring – et nødvendig utgangspunkt for en kontinuerlig kvalitetsutvikling. Utdanningsdirektoratet skal være en tydelig medspiller for alle instanser og nivåer i utdanningsnorge: - Elever og lærlinger - Skole og fagopplæring, lærere og skoleledere - Skoleeiere - Statlig utdanningsadministrasjon (UFD og Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen)


Denne tjenesten er levert av ActiveSystems.